afascan logo

Công nghệ cảm biến tiên tiến

Đo lường lực tạo ra và giám sát là hai khía cạnh quan trọng nhất của việc đánh giá chức năng Fitness. AfaScan kết hợp các công nghệ cảm biến áp lực, cảm biến chuyển động và nhận dạng hình ảnh tiên tiến để thực hiện các đánh giá chính xác về các chuyển động trên. Dữ liệu được đồng bộ giữa các cảm biến cho phép việc đánh giá thể trạng được thực hiện ở cấp độ toàn diện và chuyên sâu hơn.

afascan sensor
afascan logo

Nhanh chóng, chính xác, và tin cậy.

Hệ thống AfaScan áp dụng các công nghệ cảm biến tiên tiến. Nó có độ nhạy bén cũng như độ chính xác và tin cậy cao, có thể nắm bắt được các chuyển động đo lên đến 2000 độ / giây, Gia tốc 200G ở tần số 200hz và áp suất lên đến 3500kg với độ chính xác dưới 30gram.